domenica 14 agosto 2022 
 
CAGLIARI
Fase: Sorgere Cosmico
Stella: Adhara
Fase: Tramonto Eliaco
Stella: Menkent
MILANO
Fase:
Stella: Phact
NAPOLI
Fase: Levata Eliaca
Stella: Mirzam